Husbyggare

Grundexamen inom byggnadsbranschen
Kompetensområdet för husbyggnad, husbyggare

Antagning: Gemensam ansökan 2019

För dig som vill utföra konkreta arbeten med händerna. Du bör vara noggrann, aktiv och inte rädd att hugga i, ibland också med tyngre arbeten.

En stor del av studierna är praktiskt arbete i bygghallen eller hos kunder. Du studerar byggandets grunder som innehåller användningen av verktyg och olika tekniker inom byggandet. Ritning och ritningsläsning, mätningsarbeten och arbetarskydd är viktiga delar i studierna. Murning och energieffektivt byggande är två specialområden i Inveon.

Under det första studieåret börjar du med att bygga din egen verktygsback. Du får också bygga mindre arbeten som t.ex. lekstugor och lusthus. Du lär dig att mura bl.a. gårdsgrillar och lär dig forma och gjuta flytkroppar till bryggor.

Under andra studieåret utvecklar du det du lärt dig under första året, t.ex. formarbete, ritningsläsning och kundarbeten.

Under tredje studieåret får du pröva på energieffektivt byggande, bygga egnahemshus, garage mm.

Efter att du avlagt grundexamen inom byggnadsbranschen kan du utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande i enlighet med branschens kvalitetskrav och hanterar material omsorgsfullt och ekonomiskt. Du kan tolka ritningar för såväl husbyggande som jordbyggnad. Du har ett yrke som husbyggare och kan jobba med mångsidiga och varierande uppgifter inom byggnadsbranschen.

Efter avslutade studier kan du också välja att fortsätta studera eftersom examen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet teknik och kommunikation, ingenjör (YH).


Presentationsvideo för husbyggare på yrken.substans.fi.