Organisation

Vision, mission, strategi

Strategin styr organisationens verksamhet och då verksamheten kvalitetssäkras är det ett tecken dels för samkommunens ägarkommuner och dels för arbetslivet, att verksamheten uppfyller de krav som förutsätts i existensberättigandet. Verkställandet av de strategiska linjerna kräver att hela yrkesinstitutets personal tar del i förverkligandet av strategin och kvalitetssäkringsarbetet. Den uppgjorda strategin och kvalitetssäkringen implementeras och påverkar således varje enskild individ.

Vision:

Inveon för livskvalitet och levnadsstandard.

Mission:

Inveon

  • erbjuder studievägar inom husteknik, kultur, service och teknik med mål att tillgodose individuella utbildningsbehov och arbetslivets branschspecifika kompetensbehov,
  • arbetar i tät samverkan med arbets- och näringslivet, branschorganisationer inom sitt verksamhetsområde samt konst- och kulturlivet,
  • kännetecknas av pålitlighet, trygghet och förutsebarhet i sitt förhållningssätt till studerande, vårdnadshavare och personal.

Verksamhetsidé:

Vi erbjuder en mångsidig yrkesutbildning som leder till det yrkeskunnande och den kompetens som arbets- och näringslivet behöver.
Vi skapar en studiemiljö där livskvalitet befrämjas genom att individen kan utveckla sin personlighet, mår bra och verkar som en aktiv och ansvarstagande medborgare i samhället.

Värden:

  • Öppenhet och ärlighet
  • Ansvar och engagemang
  • Rättvisa och jämlikhet
  • Hållbar utveckling

Protokoll

Besvärsanvisning

Styrelsen

Styrelsen 3/2019
Styrelsen 2/2019
Styrelsen 1/2019
Styrelsen 11/2018
Styrelsen 10/2018
Styrelsen 09/2018
Styrelsen 08/2018

Styrelsen 07/2018
Styrelsen 06/2018
Styrelsen 05/2018
Styrelsen 4/2018

Styrelsen 3/2018
Styrelsen 2/2018
Styrelsen 1/2018
Styrelsen 10/2017
Styrelsen 9/2017
Styrelsen 8/2017
Styrelsen 7/2017
Styrelsen 6/2017
Styrelsen 5/2017
Styrelsen 4/2017
Styrelsen 3/2017
Styrelsen 2/2017
Styrelsen 1/2017
Styrelsen 9/2016
Styrelsen 8/2016
Styrelsen 7/2016
Styrelsen 6/2016
Styrelsen 5/2016
Styrelsen 4/2016
Styrelsen 3/2016
Styrelsen 2/2016
Styrelsen 1/2016
Styrelsen 9/2015
Styrelsen 8/2015
Styrelsen 7/2015
Styrelsen 6/2015
Styrelsen 5/2015
Styrelsen 4/2015
Styrelsen 3/2015
Styrelsen 2/2015
Styrelsen 1/2015
Styrelsen 8/2014
Styrelsen 7/2014
Styrelsen 6/2014
Styrelsen 5/2014
Styrelsen 4/2014
Styrelsen 3/2014
Styrelsen 2/2014
Styrelsen 1/2014
Styrelsen 10/2013
Styrelsen 9/2013
Styrelsen 8/2013
Styrelsen 7/2013
Styrelsen 6/2013
Styrelsen 5/2013
Styrelsen 4/2013
Styrelsen 3/2013
Styrelsen 2/2013
Styrelsen 1/2013

Samkommunstämman, Ekonomiplaner, Bokslut

Yrkesteamet

Yrkesteamet 2/2016
Yrkesteam 3/2015 Husteknik/Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 1/2015 Husteknik/Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 1/2014 Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 1/2013 Husteknik/Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 3/2012 Kultur
Yrkesteam 2/2012 Husteknik/Service
Yrkesteam 1/2012 Service/Teknik
Yrkesteam 3/2011 Husteknik/Kultur/Service
Yrkesteam 2/2011 Husteknik/Service
Yrkesteam 1/2011 Husteknik/Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 1/2010 Husteknik/Kultur/Service/Teknik

Registerbeskrivningar

Studeranderegister/Primus

Lärarregister/Primus, Kurre

Organ/Primus (yrkesteam)

Arbetsplatshandledare och -bedömare/Primus

Instruktion för hantering av känslig information

Utbildningsanordnarens anvisning om hantering av känslig information enligt § 43 i L630/1998 (pdf)