Organisation

Vision, mission, strategi

Strategin styr organisationens verksamhet och då verksamheten kvalitetssäkras är det ett tecken dels för samkommunens ägarkommuner och dels för arbetslivet, att verksamheten uppfyller de krav som förutsätts i existensberättigandet. Verkställandet av de strategiska linjerna kräver att hela yrkesinstitutets personal tar del i förverkligandet av strategin och kvalitetssäkringsarbetet. Den uppgjorda strategin och kvalitetssäkringen implementeras och påverkar således varje enskild individ.

Vision:

Inveon för livskvalitet och levnadsstandard.

Mission:

Inveon

  • erbjuder studievägar inom husteknik, kultur, service och teknik med mål att tillgodose individuella utbildningsbehov och arbetslivets branschspecifika kompetensbehov,
  • arbetar i tät samverkan med arbets- och näringslivet, branschorganisationer inom sitt verksamhetsområde samt konst- och kulturlivet,
  • kännetecknas av pålitlighet, trygghet och förutsebarhet i sitt förhållningssätt till studerande, vårdnadshavare och personal.

Verksamhetsidé:

Vi erbjuder en mångsidig yrkesutbildning som leder till det yrkeskunnande och den kompetens som arbets- och näringslivet behöver.
Vi skapar en studiemiljö där livskvalitet befrämjas genom att individen kan utveckla sin personlighet, mår bra och verkar som en aktiv och ansvarstagande medborgare i samhället.

Värden:

  • Öppenhet och ärlighet
  • Ansvar och engagemang
  • Rättvisa och jämlikhet
  • Hållbar utveckling

Protokoll

Besvärsanvisning

Styrelsen

Styrelsen 7/2019
Styrelsen 6/2019

Styrelsen 5/2019

Styrelsen 4/2019

Styrelsen 3/2019
Styrelsen 2/2019
Styrelsen 1/2019

11/2018  10/2018  09/2018 
08/2018
 07/2018  06/2018
05/2018  04/2018  03/2018
02/2018  01/2018

10/2017  09/2017  08/2017
07/2017  06/2017  05/2017
04/2017  03/2017  02/2017
01/2017

09/2016  08/2016  07/2016
06/2016  05/2016  04/2016
03/2016  02/2016  01/2016

09/2015  08/2015  07/2015
06/2015  05/2015  04/2015
03/2015  02/2015  01/2015

08/2014  07/2014  06/2014
05/2014  04/2014  03/2014
02/2014  01/2014

10/2013  09/2013  08/2013
07/2013  06/2013  05/2013
04/2013  03/2013  02/2013
01/2013

Samkommunstämman, Ekonomiplaner, Bokslut

Yrkesteamet

Yrkesteamet 2/2016
Yrkesteam 3/2015 Husteknik/Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 1/2015 Husteknik/Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 1/2014 Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 1/2013 Husteknik/Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 3/2012 Kultur
Yrkesteam 2/2012 Husteknik/Service
Yrkesteam 1/2012 Service/Teknik
Yrkesteam 3/2011 Husteknik/Kultur/Service
Yrkesteam 2/2011 Husteknik/Service
Yrkesteam 1/2011 Husteknik/Kultur/Service/Teknik
Yrkesteam 1/2010 Husteknik/Kultur/Service/Teknik

Registerbeskrivningar

Studeranderegister/Primus

Lärarregister/Primus, Kurre

Organ/Primus (yrkesteam)

Arbetsplatshandledare och -bedömare/Primus

Instruktion för hantering av känslig information

Utbildningsanordnarens anvisning om hantering av känslig information enligt § 43 i L630/1998 (pdf)