Läroavtal

Läroavtalsutbildning är ett flexibelt och förmånligt sätt att skaffa sig en yrkesutbildning. Utbildningen lämpar sig såväl för unga som för vuxna. Största delen av utbildningen sker på arbetsplatsen via praktiska uppgifter med hjälp av arbetsplatshandledaren.

Den studerande får lön enligt kollektivavtalet under arbetsperioden. Utbildningen kompletteras med närstudier och självstudier via Inveon.

Inveon erbjuder läroavtalsstudier som leder till grundexamen enligt läroplan. Alla våra yrken kan studeras genom läroavtal. Inveon gör upp avtal mellan studerande, företag och institutet.

Läroavtalet grundar sig på ett tidsbundet arbetsavtal mellan en arbetsgivare och en studerande som fyllt 15 år. Till läroavtalet bifogas en personlig studieplan där tidigare utbildning och arbetserfarenhet beaktas.

Läroavtalsutbildningen som leder till grundexamen räcker mellan ett och tre år.

Inveon ordnar läroavtalsutbildning som ger 180 kompetenspoäng läroplansbaserad grundexamen, vilket innebär att den som avlagt grundexamen via läroavtal hos oss får samma examen och har samma möjligheter att söka till yrkeshögskolor och universitet som de ungdomar som studerar inom den vanliga läroplansbaserade utbildningen i yrkesinstitutet.

Ta kontakt så hjälper vi dig.