Kurser

Inveon ordnar regelbundet kurser som är öppna för allmänheten. På denna sida ser du våra aktuella kurser.


KURSArbetssäkerhet för logistikbranschen

Tidpunkt: torsdag 26.10.2017, kl. 8.15–16.15

Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1

Föreläsare: Stig Saarinen

Innehåll:

 • Arbetarskyddets betydelse för tryggheten på den gemensamma arbetsplatsen
 • Den gemensamma säkerheten
 • Inskolning
 • En trygg arbetsdag på den gemensamma arbetsplatsen
 • Beredskap inför nödsituationer
 • Kursprov

Pris: 120 €, inkl. material, kaffe, intyg och kort. 17 € tillkommer om dagen registreras som en yrkeskompetensdag.

Anmälan och förfrågningar: Senast 10 dagar före kursen till utbildningschef Gunilla Träskelin tel. 040-195 50 58 eller gunilla.traskelin (at) inveon.fi

Uppge namn, personnummer och faktureringsadress då du anmäler dig.

För oannullerad kurs debiteras 50€.


KURSVägskydd 1

Tidpunkt: måndag 30.10.2017, kl. 8.15–16.15

Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1

Föreläsare: Stig Saarinen

Pris: 120 €, inkl. kaffe, lunch, material och vägskyddskort. 17 € tillkommer om dagen registreras som en yrkeskompetensdag.

Vägförvaltningen kräver att personer som utför arbete på väg har genomgått Vägskydd 1 utbildning. Vägskydd 1 är en grundkurs som tar en dag och den avslutas med examen. Den som blivit godkänd i examen erhåller Vägskydd 1-kort.

Innehåll:

 • Risker vid arbete på väg
 • Att garantera säkerheten på väg
 • Att säkerställa trygghet i trafiken
 • Arbetarskyddet
 • Att gardera sig mot olycksfall

Anmälan och förfrågningar: Anmäl dig senast 10 dagar före kursen till utbildningschef Gunilla Träskelin tel. 040-195 50 58 eller gunilla.traskelin (at) inveon.fi

Uppge namn, personnummer, tel.nummer och faktureringsadress då du anmäler dig. Ange också om dagen skall registreras som en yrkeskompetensdag.

För oannullerad kurs debiteras 50€.


KURSArbetssäkerhet för logistikbranschen

Tidpunkt: torsdag 27.11.2017, kl. 8.15–16.15

Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1

Föreläsare: Robert Nyman

Innehåll:

 • Arbetarskyddets betydelse för tryggheten på den gemensamma arbetsplatsen
 • Den gemensamma säkerheten
 • Inskolning
 • En trygg arbetsdag på den gemensamma arbetsplatsen
 • Beredskap inför nödsituationer
 • Kursprov

Pris: 120 €, inkl. material, kaffe, intyg och kort. 17 € tillkommer om dagen registreras som en yrkeskompetensdag.

Anmälan och förfrågningar: Anmäl dig senast 10 dagar före kursen till utbildningschef Gunilla Träskelin tel. 040-195 50 58 eller gunilla.traskelin (at) inveon.fi

Uppge namn, personnummer och faktureringsadress då du anmäler dig.

För oannullerad kurs debiteras 50€.