ICT-montör

Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, ICT-montör

Antagning: Gemensam ansökan 2019

Du inleder studierna med att lära dig grunderna i att installera, reparera, underhålla och ta i bruk data- eller datakommunikationsanläggningar.

Centrala kompetensområden är datakommunikationsanläggningar och datorer i bostäder och affärsfastigheter, samt installation och konfigurering av dem i enlighet med användarens krav.

Utbildningsprogrammet ger dig grundläggande färdigheter att ta isär, installera och förstå en dators egenskaper och beståndsdelar, i både en stationär och en bärbar dator.

Du känner till operativsystemets uppgifter, kan installera och konfigurera dem och känner till principerna för montering av kringutrustning för de vanligaste operativsystemen. Du kan också mäta, välja och montera olika delar till en datorutrustning samt ta i bruk en dators skydds- och tilläggsegenskaper. Du lär dig lokalisera och avläsa problem i maskinvara eller programvara.

Planering och förverkligande av enkla www-sidor samt installering av en webbserver för www-sidor ingår också i utbildningen.

I början av utbildningen lär du dig de teoretiska grunderna som utgör grunden för dina studier till ICT-montör. Genom att utföra laborationer och övningsarbeten kommer du i kontakt med många sorters apparatur som används i branschen.

Efter avslutade studier kan du också välja att fortsätta studera eftersom examen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet.


Presentationsvideo för ICT-montör på yrken.substans.fi.