Kombinationsfordonsförare

Grundexamen i logistik
Kompetensområdet för transportservice, kombinationsfordonsförare

Antagning: Gemensam ansökan 2019

Kombinationsfordonsförarexamen är för dig som är intresserad av tunga fordon och transportbranschen. Du lär dig utföra dagliga granskningar och nödvändiga underhållsåtgärder på fordonskombinationer. Du lär dig tillkoppla och lösgöra en släpvagn som passar för lastbilen. Du lär dig också att välja fordonskombination och lastutrymme enligt vad arbetsuppgiften förutsätter, samt lasta och lossa samt framföra fordonskombinationen. Du bör vara serviceinriktad, kunna utföra transportuppgifter tryggt, ekonomiskt och ansvarsfullt.

Du avlägger personbils-, lastbils- och kombinationsfordonskörkort. I utbildningen ingår undervisning för körkort för transport av farliga ämnen, körkort för körning med truck, arbetssäkerhets- och heta arbetskort. Som 16 åring kan du delta i teori undervisningen och som 17 åring får du delta i personbils- och lastbilskörkortskörning. Fordonskombinationens körundervisning får du delta i när du har lastbilskörkort.

Studerande som inte uppfyller de krav som myndigheterna ställer på kombinationsfordonsförare ges examensbetyg för chaufför med BC-körkort.
Den beräknade studietiden är tre år. En sökande som inte har hunnit fylla 16 år före utgången av maj månad det år studierna inleds, kan på grund av lagstiftningen om körkort räkna med att studietiden förlängs.
Studerande betalar själv kostnaderna för läkarintyg och de prov som avläggs för myndigheter som inte är en del av Inveon.

Inom logistikbranschen och i utbildningen inom logistik förutsätts att studerande uppfyller de hälsokrav som förutsätts i utbildningsprogrammet för transportservice.

Efter avslutade studier har du en examen inom logistik. Du har ett yrke som kombinationsfordonsförare, vilket erbjuder dig mångsidiga och varierande uppgifter inom branschen.
Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola, högskola och universitet.