Elmontör

Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör

Antagning:  Gemensam ansökan 2019

För dig som är intresserad av en mångsidig utbildning där praktiskt arbete och teori är kombinerade på ett lämpligt sätt. I början av utbildningen lär du dig de teoretiska grunderna inom elläran vilka du behöver kunna för att utföra elarbeten i praktiken. Du utför laborationer och övningsarbeten i verkstaden samtidigt som du lär dig använda specialverktyg och mätutrustning.

Till arbetsuppgifterna hör reparation, renovering och nyinstallation av olika slags apparaturer och anläggningar. I studierna ingår husinstallationer, hur elnätet fungerar i Finland, att läsa elritningar och rita egna ritningar. Du utför kopplingar och använder brytare för att göra vardagslivet mer effektivt och bekvämt. Du får veta hur motorer och andra strömkomponenter fungerar och används t.ex. larmsystem, alternativa energikällor. Du får också arbeta med problemlösningar och reparationer/service av olika utrustningar.

Efter avslutade studier har du ett yrke som elmontör och du kan börja jobba med mångsidiga och varierande uppgifter inom elbranschen.

Du kan också fortsätta studera vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet teknik och kommunikation, ingenjör (YH).


Presentationsvideo för elmontör på yrken.substans.fi.