Informations- och diskussionskväll för vårdnadshavare

Östra Nylands yrkesinstitut Inveon ordnar informationskvällar för vårdnadshavare för studerande i årskurs 17 och 16 i september månad. Inbjudan har skickats per post till vårdnadshavare för första årets studerande och per e-post till andra årets studerandes vårdnadshavare.

Första årets studerande (åk 17)

Torsdagen 7.9.2017, Edelfeltsstigen 1, Haiko

18.00 Information om studerandeboendet för dem vars ungdomar
bor i Haiko (plats: auditoriet).

18.30 Servering i matsalen. Därefter förflyttar vi oss till auditoriet där vi informerar om yrkesinstitutets verksamhetsmål, service och regler, om nätportalen Wilma, skolhälsovården med mera.

Efter informationen tar egenlärarna över och presenterar branschernas studieinnehåll och undervisningslokaler.

Anmälan senast fredag 1.9 per e-post till studerandes egenlärare.

Andra årets studerande (åk 16)

Onsdagen 13.9.2017, Edelfeltsstigen 1, Haiko

18.30–19.00 Servering i matsalen.

19.00–19.45 I auditoriet:

– Information om personliga studiestigar samt förväntningar och möjligheter efter grundexamen.

– Presentation av handledningen under inlärning i arbete och bedömningen av yrkesprov.

19.45 Möjlighet att diskutera med egenlärarna i årskurs 16.

Anmälan senast fredag 8.9 per e-post till studerandes egenlärare.